Nanami Matsumoto วันนี้พวกเราจะมาเสนอแนะศิลปินเอวีสาวที่มีชื่อว่า Nanami Matsumoto คุณคนนี้เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นอย่างมาก มีความพิเศษมากยิ่งกว่าผู้อื่น ก็เลยทำให้คุณนั้นเป็นที่น่าเฝ้าดูของอีกคนหนึ่งในแวดวง เอกลักษณ์พิเศษของคุณที่ว่านี้ก็คือ ไฟหน้าที่มีขนาดความใหญ่ด้วยขนาด 100 เซ็นต์ เป็นที่ฮือฮามากมายของแวดวง AV subthai […]